Ukinuta porezna olakšica za reinvestiranu dobit

 

reinvestirana_dobit

reinvestirana dobit

Podsjetnik za sve koji su koristili poreznu olakšicu temeljem reinvestiranja

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koje su učinjene krajem 2016. ukinute su porezne olakšice na temelju reinvestiranog dobitka. Posljednji se put ona mogla koristiti prilikom prijave poreza na dobitak za 2016. godinu.

Svi obveznici poreza na dobitak koji su u poreznim prijavama za 2016. koristili pogodnost reinvestiranja dobitka i time smanjili poreznu osnovicu, obvezni su do 31. listopada 2017. nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti rješenje Trgovačkog suda o povećanju temeljnog kapitala i pregled stanja kapitala i rezervi nakon povećanja kapitala.

Pregled stanja kapitala može se dati izvatkom bruto bilance u dijelu kapitala (konto 900 do 950). Povećanje temeljnog kapitala mora biti minimalno u svoti smanjenja porezne osnovice na stavci 28. obrasca PD, odnosno u svoti investicija u dugotrajnu imovinu.

U slučaju da porezni obveznik ne dostavi dokaz o povećanju temeljnog kapitala upisom u Sudski registar obvezan je podnijeti ispravak porezne prijave.

Izvod: RRiF