Zakon o Sprečavanju pranja novca – limit!

Zakon o sprčavanju pranja novca i financiranju terorizma

Objavljen je novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Objavljen je novi Zakon o sprječavanju pranja novca (Nar. nov., br. 108/17.) koji stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Jedno od ograničenja u poslovanju gotovim novcem koje je propisano važećim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Nar. nov., br. 87/08. i 25/12.), a koji primjenjuju svi poslovni subjekti, a odnosi se na zabranu naplate u gotovinu u svoti od 105.000,00 kn odnosno 15.000.00 eura, sada će biti nešto drukčije uređeno. Tako „pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ne smije primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od 75.000,00 kn“ i više.

Ovom odredbom ograničenje u poslovanju gotovinom nije dano samo za naplatu već i za plaćanje. No, ograničenje u plaćanju ne isključuju ograničenja u poslovanju gotovinom, uključivo i plaćanja, prema drugim propisima koja mogu strože postavljena.

O ovome i drugim novostima koje donosi novi sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma pisat ćemo u časopisu RRiF br. 12/17. Sredinom prosinca 2017. pripremamo i seminar na ovu temu u sklopu redovitog godišnjeg usavršavanja osoba u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Izvor: RRIF Facebook page.