Što sve spada u putni nalog? Kako obračunati putni nalog?

Putni nalog obračunava se kada je poslovni put udaljen više od 30 kilometara, a služi kao dokaz da se put zaista dogodio. Najviša neoporeziva dnevnica u Hrvatskoj iznosi 170,00 kuna. Osim pune dnevnice (24 sata) , može se obračunati i pola dnevnice za 8 sati provednih na putu ili cijela dnevnica ako ste preko 12 sati na putu. Dnevnica za inozemstvo obračunava se od trenutka prelaska hrvatske granice do trenutka povratka u hrvatsku. Kod putovanja sa avionom inozemna dnevnica se obračunava od trenutka polaska aviona iz zračne luke do povratka aviona u zračnu luku. Neoporezive dnevnice za svaku državu propisane su Pravilnikom o porezu na dohodak, a neke od najčešće korištenih su : Austrija 70,00€, Italija 70,00€ , Njemačka 70,00€, Slovenija 50,00€ , BiH 30,00€ , Mađarska 50,00€. Ukoliko zaposlenik koristi privatno vozilo u službene svrhe, u obračunu putnog naloga navodi 2,00 kn za svaki prijeđeni kilometar. Obrazac putnog naloga možete preuzeti ovdje. Ukoliko ne uspijete preuzeti pdf dokument, javite nam se putem mail adrese i poslat ćemo Vam primjerak.

putni