Cjeloviti paket usluga najbolje je rješenje. Pogledajte što je sve uključeno u cijenu usluge :

 • Vođenje ulaznih i izlaznih računa u skladu sa zakonima,
 • vođenje glavne knjige u skladu sa zakonima,
 • vođenje blagajne i svih pomoćnih knjiga,
 • obračuni PDV-a,
 • predavanje PDV-a u EURO VIES bazu,
 • izrada OPZ-STAT obrasca,
 • obračun amortizacije osnovnih sredstava,
 • izrada primki i kalkulacija,
 • vođenje materijalnog knjigovodstva,
 • ispis Vaših računa i slanje kupcima,
 • usklade sa poreznom upravom,
 • usklade sa kupcima i dobavljačima,
 • završni obračun GFI.

Druge usluge: