Otvoriti jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću možete na dva načina. Preko servisa HITRO.hr ili sami preko javnog bilježnika. Mi ćemo opisati način na koji se otvara j.d.o.o. preko javnog bilježnika koji je trenutno brži od HITRO.hr.

Prvi korak – Izbor imena

Otvaranje Vašeg jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću započinje odabirom slobodnog imena. Pri tome se možete poslužiti portalom sudreg.pravosudje.hr s tim da ovdje ne možete vidjeti imena koja su rezervirana (to mogu samo javni bilježnici i odvjetnici). Preporučljivo je pripremiti i par alternativnih imena.

Drugi korak – Rezervacija imena

Odabrano ime možete ali i ne morate rezervirati. Ukoliko ne rezervirate ime i podnesete zahtjev sa već postojećim imenom, gubite nekoliko dana (ako ste sve ovo radili u vrijeme državnih blagdana, gubitak vremena je popriličan). Ime možete rezervirati sami tako da ispunite Obrazac RZ i isprintate ga u dva primjerka. Uplatite sudsku pristojbu od 10 kn. Potvrdu o uplati pristojbe i obrasce morate dostaviti sami u najbliži HITRO.hr ured ili Trgovački sud. Dobro bi bilo podnjeti zahtjev za rezervaciju najmanje 2 imena jer ako Vam jedno ne odobre ponovo ćete čekati na odobravanje novog imena. Trgovački sud u roku od 3 dana vrši provjeru imena, ukoliko zadovoljava sve kriterije vrši provedbu iste. Rezervirano ime društva vrijedi 30 dana. U roku od 30 dana morate podnijeti zahtjev za osnivanjem tvrtke ili se rezervacija imena briše. Rezervaciju imena podignite tamo gdje ste zahtjev i predali, na HITRO.hr ili Trgovačkom sudu.

Treći korak – Djelatnost

Odaberite željene djelatnosti kojima se mislite baviti sada i u budućnosti. Dobro je navesti više djelatnosti jer je cijena ista, a svaka kasnija promjena se plaća (cca. 3000,00kn). Za djelatnosti ne morate znati šifre NKD-a. Ukoliko trebate inspiraciju prilikom odabira djelatnosti, možete se poslužiti nacionalnom klasifikacijom djelatnosti NKD.

Četvrti korak – Javni bilježnik 1. put

Otiđite kod javnog bilježnika kojeg želite. Ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu (obavezna za strane državljane), potvrdu o rezervaciji imena i popis djelatnosti koje želite registrirati. Ukoliko ima više osnivača, svi moraju biti prisutni. Javni bilježnik će sastaviti Zapisnik o osnivanju, prijavu za upis društva u sudski registar, izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova prema državi i popis članova društva. Trošak javnog bilježnika iznosi oko 500,00 kuna i prihvatljiv je kao trošak tvrtke (sačuvajte račun). To je jedini trošak koji imate kod javnog bilježnika.

Peti korak – Banka 1. put

Ponesite ovjerenu dokumentaciju koju ste dobili kod javnog bilježnika i izvršite uplatu temeljnog kapitala od 10,00 kn i sudske pristojbe od 60,00 kn. Temeljni kapital se uplaćuje na prolazni račun banke. Kasnije prilikom otvaranja žiro računa napomenite banci da Vam prebace temeljni kapital. Banka će Vam izdati potvrde o uplatama koje trebate dostaviti javnom bilježniku.

Šesti korak – Javni bilježnik 2. put

Ponovo otiđite kod javnog bilježnika i predajte mu potvrde o uplatama. On će kompletirati dokumentaciju i poslati je na Trgovački sud. Ukoliko je sva dokumentacija ispravna, Trgovački sud će izvršiti upis tvrtke i poslati dokumentaciju nazad javnom bilježniku. On bi Vas u roku par dana trebao obavijestiti da je dokumentacija spremna za podizanje. Rješenje s trgovačkog suda i potvrdu o OIB-u koje ćete podići iskopirajte si u pet primjeraka jer gdje god idete morate ostaviti kopiju (banka, pečat, NKD, knjigovodstvo).

Sedmi korak – Pečat

Nakon preuzimanja rješenja s Trgovačkog suda i potvrde o OIB-u kod javnog bilježnika potrebno je izraditi pečat. Naša preporuka su simpatične i brze gospođe koje se nalaze na Sigečici MARSA, izraditi će Vam pečat brzo i povoljno.

Osmi korak – DZS

Isprintajte RPS-1 obrazac, popunite i ovjerite pečatom i potpisom. Predajte obrazac RPS-1, kopiju rješenja s Trgovačkog suda i potvrdu o OIB-u u Državni zavod za statistiku (u Zagrebu se nalazi na adresi Branimirova 19). Za sat vremena dođite po Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta, popularno zvanog NKD. Kopirajte si NKD u par primjeraka.

Deveti korak – Banka 2. put

Otvorite žiro račun u banci u kojoj ste uplatili temeljni kapital. Ponesite kopiju rješenja o upisu u sudski registar, obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta NKD, potvrdu o OIB-u, pečat i osobnu iskaznicu ili putovnicu. U banci će Vam dati potpisni karton i ugovor o otvaranju računa koji Vam trebaju kada idete kod knjigovođe.

Deseti korak – Najam

Ugovor o najmu možete kupiti u knjižari ili ga sami sastaviti. Potpisan ugovor o najmu predajte na poreznoj upravi prema sjedištu vlasnika prostora. Nije ga potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Jedanaesti korak – Knjigovodstvo

Prilikom odlaska kod knjigovođe ponesite ugovor o najmu, rješenje o upisu u sudski registar, potvrdu u OIB-u, obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta NKD, ugovor o otvaranju računa, potpisni karton, osobne iskaznice ili putovnice svih osnivača i pečat. Kvalitetna knjigovodstva Vam odmah ponude mogućnost da za Vas odrade prijavu tvrtke na poreznu upravu, prijavu radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje pa taj dio nećemo posebno objašnjavati. Ukoliko trebate knjigovodstvo slobodno nam se obratite, naše podatke imate pod Kontakt. Knjigovođa će Vam dati da potpišete ugovor o knjigovodstvu, punomoć za e-servise (e-porezna, e-fina, e-mirovinsko, e-zdravstveno) i zahtjev za ulazak u PDV sustav.