Ovo je sastavni dio cijelovitog paketa knjigovodstvenih usluga. Moguće je ugovoriti samo ovu uslugu ako za to postoji potreba.

  • Obračuni plaća za djelatnike,
  • obračuni honorara,
  • prijave i odjave radnika na e-mirovinsko,
  • pisanje ugovora o radu i otkazivanja ugovora o radu,
  • izrada radnih sati,
  • pokusni izračuni za određene neto plaće prema izboru,
  • unos i pračenje zaštičenih računa djelatnika,
  • obračun naknade za prijavoz s posla
  • slanje plaća u skupnoj datoteci (pustite plaću u 2 klika umjesto upisivanja naloga ručno) .

Druge usluge: