qr kod na racunima

Ispis Vaših računa sa QR kodom

Uveli smo veliku novost za sve naše klijente. Već smo imali upite u vezi ove usluge, samo je bilo pitanje vremena kada će ista biti dostupna za korištenje. Od početka listopada, dočekali smo i taj trenutak. Kako bi ubrzali i automatizirali proces plačanja Vaših računa, koje Vam pišemo, uveli smo mogućnost ispisa računa sa QR…